Cyng. A.S.J. McPherson


picture of Cyng. A.S.J. McPherson

Plaid: Llafur

Ward: Ward Tyisha

Cyfeirad Gohebu:

E-bost: andremcphersontyisha@hotmail.com

Ffôn Symudol: 07583 525635

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid.
Pwyllgor Sefydliad.
Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori.
Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Pwyllgor Plas Llanelly.
Gweithgor Cyngor Tref Llanelli

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Gynradd Stebonheath, Gweithgor Nodwyddau wedi'u Taflu, Cymdeithas Teithwyr Rheilffordd Calon Cymru, Tasglu Canol Tref Llanelli, Tasglu Sbwriel Llanelli, Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr Doc Newydd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017