Cyng. A.S.J. McPherson


picture of Cyng. A.S.J. McPherson

Plaid: Llafur

Ward: Ward Tyisha

Cyfeirad Gohebu: 166 Pentre Nicklaus Village, Llanelli Carmarthenshire SA15 2DF

E-bost: andremcphersontyisha@hotmail.com

Ffôn Symudol: 07583 525635

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori.
Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Gynradd Pen Rhos.

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017