Cyng. S.L. Rees


picture of Cyng. S.L. Rees

Plaid: Annibynnol

Ward: Ward Glanymor

Cyfeirad Gohebu: 24 Florence Street, Llanelli. SA15 2HU

E-bost: seanrees3@sky.com

Ffôn Symudol: 07415 221811

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori.
Pwyllgor Datblygu Stebonheath.
Pwyllgor Gefeillio Trefol

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Maes Y Morfa, Cymdeithas Teithwyr Calon Cymru, Tasglu Sbwriel Llanelli, Pwyllgor Coffáu Canmlwyddiant 1911 Terfys Rheilffordd Llanelli, Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr Doc Newydd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017