Cyng. M.D Cranham Y.H.

Maer y Dref


picture of Cyng. M.D Cranham Y.H.

Plaid: Annibynnol

Ward: Ward Bigyn

Cyfeirad Gohebu: 4 Coedcae Road, Llanelli, SA15 1HJ

E-bost: michaelcranham@outlook.com

Ffôn: 01554 753660

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid.
Pwyllgor Sefydliad.
Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori.
Pwyllgor Datblygu Stebonheath.
Pwyllgor Gefeillio Trefol.
Pwyllgor Rheolaeth Traffig Llanelli

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Cyfeillion Amgueddfa Llanelli.

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017