Pwnc

Fy Cyngor


Fy Nghynghorwyr

Manylion a gwybodaeth gyswllt ar gyfer eich cynghorwyr lleol

Gwasanaethau’r Cyngor

Manylion y Gwasanaethau a ddarperir gan y Cyngor Tref.

Ynglŷn â Chyngor Tref Llanelli

Beth rydyn ni'n ei wneud a'n cyfrifoldebau.

Cyfarfodydd, Agenda a Chofnodion

Manylion cyfarfodydd, dyddiadau cyfarfodydd sydd i ddod ac i lawrlwytho chofnodion ac agenda.

Gwybodaeth Ariannol

Manylion am gyllid y cyngor a'n polisïau, ein cynlluniau a'n strategaethau.

Datganiadau, Treuliau ac Etholiadau

Datganiadau buddiannau aelodau. Treuliau a dalwyd. Canlyniadau Etholiad

Dogfennau a Pholisïau Allweddol

Rheolau sefydlog ar gyfer rheoleiddio busnes y cyngor, Rheoliadau Ariannol ac yn y blaen.

Cyn-Feiri Llanelli

Enwau cyn-Feiri Llanelli yn dilyn creu Cyngor Tref Llanelli ar 1 Ebrill 1974.