Gwybodaeth Ariannol

Mae'n ddyletswydd ar Gyngor Tref Llanelli i reoli ei gyllid gyda gofal. Rydym wedi mabwysiadu Rheoliadau Ariannol a pholisïau perthnasol eraill i sicrhau bod ein hadnoddau ariannol yn cael eu rheoli'n effeithiol.

Y person sy'n gyfrifol am reoli'r cyllid o ddydd i ddydd yw'r Swyddog Ariannol Cyfrifol (SAC), sydd hefyd yn Glerc y Dref.