Croeso i Gyngor Tref Llanelli

picture of current Llanelli Town Mayor

Fel Maer y Dref mae'n rhoi pleser mawr i mi i'ch croesawu i wefan Cyngor Tref Llanelli. Mae'r wefan yn rhoi gwybodaeth defnyddiol am y Cyngor a'r gwasanaethau a ddarperir; mae hefyd yn rhoi cyflwyniad i chi o atyniadau'r dref hyfryd hon a'r ardal o'i hamgylch.

Rwy'n gobeithio y byddwch yn ei chael hi'n ddefnyddiol ond rhag ofn nad ydych yn gweld yr hyn yr hoffech neu angen mwy o wybodaeth cysylltwch a ni ar unwaith os gwelwch yn dda cysylltwch a ni.

Cyng. N.J. Pearce
Maer y Dref