Parc Stebonheath

Parc Stebonheath

Mae Cyngor y Dref yn berchen ar Barc Stebonheath ers 1977.

Ers ei brynu mae'r Cyngor wedi bod yn gyfrifol am nifer o welliannau sylweddol; ar ol datblygu'r maes mae yno lifoleuadau, eisteddle modern 700 set, terasau gwylwyr newydd, ystafell ddigwyddiadau wych i'w ddefnyddio gan noddwyr gêmau, ciosg lluniaeth ar gyfer gwylwyr, clwb cymdeithasol, platfform camerâu a stiwdio deledu, a gellir dadlau mai Parc Stebonheath yw canolfan pêl-droed orau Cymru y tu allan i'r brif gynghrair.

Mae Stebonheath yn gartref i Glwb Pêl-droed Tref Llanelli.

I gael gwybodaeth am Glwb Cymdeithasol Stebonheath ewch i: https://www.facebook.com/stebosportsbar