Pwnc

Cefnogaeth Gymunedol

Grantiau i gefnogi gwaith sefydliadau lleol sydd o fudd i dref a / neu bobl Llanelli.


Swyddog Datblygu Cymuned

Cyngor a chymorth i grwpiau cymunedol wrth baratoi dogfennau cyfansoddiad, cynlluniau busnes a cheisiadau cyllido.

Partneriaeth Gymunedol Llanelli

Yn dod â grwpiau cymunedol, sefydliadau ac unigolion ynghyd i gefnogi gweithredoedd a arweinir gan y gymuned.

Rhaglen Gwaith Datblygu Cymunedol

Adolygiad blynyddol sy'n dogfennu gweithgareddau Datblygu Cymunedol lleol.

Grantiau Cymunedol

Grantiau i gefnogi gwaith sefydliadau lleol sydd o fudd i dref a / neu bobl Llanelli.