Rhaglen Gwaith Datblygu Cymunedol

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau a chyfleusterau sy'n cwrdd anghenion pobl tref Llanelli ac i weithredu fel llais i'r cymunedau y mae'n eu cynrychioli.

Mae rhaglen gwaith datblygu cymunedol Cyngor Tref Llanelli a'r adolygiad yn ddogfen flynyddol sy'n adolygu gweithgarwch lleol a datblygiadau Cenedlaethol yn ystod y 12 mis diwethaf ac yn nodi rhaglen waith ar gyfer datblygu cymunedol ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

Lawrlwytho Dogfennau