Cyn i chi Gysylltu â Ni

Os yw'ch cwestiwn / sylw / cwyn yn ymwneud â mater sy’n gyfrifoldeb Cyngor Sir Caerfyrddin.
Er enghraifft: Tai, priffyrdd, cynllunio, casglu sbwriel, ysgolion.
Cysylltwch â Chyngor Sir Caerfyrddin yn uniongyrchol.

Cysylltwch â'ch Cynghorydd

Ysgarwn at:  Yr Hen Ficerdy, Sgwâr Neuadd y Dref, Llanelli, SA15 3DD

Ffoniwch Ni: 01554 774352

E-bost: enquiries@llanellitowncouncil.gov.uk

Cysylltwch â'ch Cynghorydd

Os hoffech gysylltu â'ch Cynghorydd lleol, Cyn i chi Gysylltu â Ni

Pryderon, Cwynion a Chanmoliaeth

Rydym wedi ymrwymo i ddelio'n effeithiol ag unrhyw bryderon neu gwynion a allai fod gennych am ein gwasanaethau. Rydym hefyd yn gwerthfawrogi eich adborth pan fyddwn ni'n cael pethau'n iawn. Gallwch weld ein Polisi Cwynion yma

Rhybudd Preifatrwydd

Trwy gysylltu â ni, rydych chi'n cadarnhau eich bod wedi darllen a deall Rhybudd Preifatrwydd Cyngor Tref Llanelli.