Y Newyddion Diweddaraf

DATGANIAD I'R WASG

DIM CYNYDDU TRETH O GYNGOR TREF LLANELLI Dydd Mawrth, 16eg Chwefror 2021 Pleidleisiodd Cyngor Tref Llanelli neithiwr i beidio â chynyddu elfen gymunedol y Dreth Gyngor a godir ar drethdalwyr Llanelli. Mewn cam a ddisgrifiwyd fel “synhwyrol ac angenrheidiol” pleidleisiodd Cyngor Tref Llanelli i
Mwy...am DATGANIAD I'R WASG

Hysbysiad am Sedd Wag ar gyfer swydd Cynghorydd dros Ward Elli o Gyngor Tref Llanelli


Mwy...am Hysbysiad am Sedd Wag ar gyfer swydd Cynghorydd dros Ward Elli o Gyngor Tref Llanelli

Canolfan Bowlio Dan Do Selwyn Samuel

Mae Cyngor Tref Llanelli wedi symud yn gyflym gyda Chyngor Sir Caerfyrddin i ddarparu cefnogaeth i'r GIG a'i frwydr yn erbyn y Coronafirws. O ganlyniad, mae'r Cyngor Tref wedi prydlesu Canolfan Selwyn Samuel i’r Cyngor Sir ar gyfer darparu lle gwelyau ychwanegol ar gyfer darpariaeth gofal eilaidd
Mwy...am Canolfan Bowlio Dan Do Selwyn Samuel

Pharciau Chwarae Dŵr a Phyllau Padlo

Oherwydd y cyfyngiadau presennol a achosir gan COVID-19 a'r gofynion pellhau cymdeithasol bydd yn debygol o barhau, mae Cyngor Tref Llanelli wedi gwneud y penderfyniad anodd i beidio â dod â pharciau chwarae dŵr a phyllau padlo parciau Llanelli mewn i ddefnydd ar gyfer tymor 2020.  Dywedodd
Mwy...am Pharciau Chwarae Dŵr a Phyllau Padlo