Y Newyddion Diweddaraf

RHYBYDD ETHOLIAD - CYNGOR SIR CAERFYRDDIN CYMUNED

Etholiad Cymuned Cyngor Sir Caerfyrddin - 9fed Mai
Mwy...am RHYBYDD ETHOLIAD - CYNGOR SIR CAERFYRDDIN CYMUNED

RHYBYDD ETHOLIAD - CYNGOR SIR CAERFYRDDIN

Cyngor Sir Caerfyrddin - 9fed Mai
Mwy...am RHYBYDD ETHOLIAD - CYNGOR SIR CAERFYRDDIN

SWYDD WAG - CLERC Y DREF A SWYDDOG ARIANNOL CYFRIFOL


Mwy...am SWYDD WAG - CLERC Y DREF A SWYDDOG ARIANNOL CYFRIFOL

TRETH Y CYNGOR WEDI RHEWI AM YR AIL FLWYDDYN

Mae Cyngor Tref Llanelli wedi rhewi Treth y Cyngor am yr ail flwyddyn yn olynol i adlewyrchu'r pwysau ariannol sy'n wynebu trigolion lleol yn yr hinsawdd ariannol bresennol. Dywedodd Arweinydd y Cyngor Tref, y Cynghorydd John Jenkins."Gyda phrisiau ynni yn mynd drwy'r to, chwyddiant ar ei uchaf
Mwy...am TRETH Y CYNGOR WEDI RHEWI AM YR AIL FLWYDDYN

Diweddariad Canolfan Selwyn Samuel

Bwrdd Iechyd yn canmol 'etifeddiaeth sylweddol' ysbyty maes sy'n mynd trwy broses o ddatgomisiynu 10 Chwefror 2022 Mae cynlluniau ar y gweill i fynd ag Ysbyty Enfys Selwyn Samuel Llanelli yn ffurfiol drwy ei gyfnod datgomisiynu cyn cael ei ddychwelyd i berchnogaeth cyngor tref yn
Mwy...am Diweddariad Canolfan Selwyn Samuel

HYSBYSIAD AM SEDD WAG AR GYFER SWYDD CYNGHORYDD DROS WARD ELLI


Mwy...am HYSBYSIAD AM SEDD WAG AR GYFER SWYDD CYNGHORYDD DROS WARD ELLI

Pont Twym, Mharc y Bobl

Mae Cyngor Tref Llanelli a’i Bartner Cynnal a Chadw Tiroedd, Cyngor Gwledig Llanelli wedi ymgymryd â gwaith clirio sbwriel o amgylch Pont Twym ym Mharc y Bobl yn Llanelli yn ddiweddar. Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n gyfrifol am yr ardal, ac mae'r prosiect gwaith sydd wedi cael ei wneud wedi derbyn ei
Mwy...am Pont Twym, Mharc y Bobl