Y Newyddion Diweddaraf

Cynlluniau Maes Chwarae Clos yr Ysgol

Bydd gwelliannau’n cael eu gwneud yn fuan ar y maes chwarae yng Nghlos yr Ysgol ger Heol Alban yn Ward Bigyn yn Llanelli. Bydd y prosiect yn cael ei gynnal gyda chyllid gan Gyngor Tref Llanelli a Chronfa A106 a weinyddir gan Gyngor Sir Caerfyrddin. Bydd y gwaith a fydd yn cynnwys gosod cylchfan
Mwy...am Cynlluniau Maes Chwarae Clos yr Ysgol

Gwobr Diwydiant ar gyfer Mynwent Leol

      Mae Mynwent Cylch Llanelli wedi cipio gwobr yng Ngwobrau Mynwent Genedlaethol y Flwyddyn 2023. Mae’r Bwrdd Ymwybyddiaeth Coffa (MAB) wedi bod yn hyrwyddo a threfnu Gwobrau Mynwent y Flwyddyn ers bron i 20 mlynedd. Dyfarnwyd Arian i Fynwent Cylch Llanelli yng nghategori Claddfa Ganolig
Mwy...am Gwobr Diwydiant ar gyfer Mynwent Leol