Pwyllgor Gweithredu Ffwrnais Deiseb mewn perthynas â Chynigion y Swyddfa Gartref yng Ngwesty Parc y Strade

Am wybodaeth i drigolion, gweler y ddolen isod i Ddeiseb Pwyllgor Gweithredu Ffwrnes mewn perthynas â Chynigion y Swyddfa Gartref yng Ngwesty Parc y Strade.
 
Mae copïau papur o'r ddeiseb ar gael hefyd.