Grantiau Cymunedol

Mae Cyngor Tref Llanelli yn cynnig grantiau i gefnogi gwaith sefydliadau lleol sydd o fudd i dref a / neu bobl Llanelli.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Swyddog Datblygu Cymunedol Llanelli, ar enquiries@llanellitowncouncil.gov.uk