Canolfan Selwyn Samuel

Mae Canolfan Selwyn Samuel yn gartref i chwech cae fowlio dan do gyda chyfleusterau bwytai a bar.

Neuadd Bowlio Dan Do

Mae'r Neuadd bowlio dan do ar agor saith diwrnod yr wythnos drwy gydol y tymor dan do (Medi-Ebrill) ac mae wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol, llawer ohonynt wedi cael eu darlledu. (Ffôn 01554 776506).

Cyngherddau, Seminarau ac Arddangosfeydd

Yn ystod toriad yr haf o fis Mai tan ganol mis Medi mae'r ganolfan, sydd wedi'i thrwyddedu ar gyfer adloniant cyhoeddus, yn cael ei defnyddio ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys cyngherddau, seminarau ac arddangosfeydd. Gydag arwynebedd llawr 12,000 troedfedd sgwâr Mae ganddo system oleuo llwyfan fodern, llwyfaniad haenog a cadeiri ar gyfer cynulleidfa o 1,200 o bobl.

Canolfan Selwyn Samuel

Ystafell Lliedi

Mae'r ystafell Lliedi gyfagos yn darparu ar gyfer derbyniadau priodas, ciniawau a gwasanaethau drwy gydol y flwyddyn. Cysylltwch â Paul ar 07729 655114