Parciau a Chaeau Chwarae

Mae gan y Cyngor Tref gyfrifoldeb am y caeau chwarae a'r parciau ym Parc Clos yr Ysgol, Mharc y Goron, Parc Havelock, Parc y Morfa, Pharc Nightingale, Pharc Penyfan a Parc y Bobl . Mae'r Cyngor Tref yn cynnal Caeau Chwarae Penygaer trwy gytundeb gyda Chyngor Sir Caerfyrddin.

Mae'r Cyngor Dref yn cyflogi Gwasanaeth Parcio pwrpasol. Gellir cysylltu â Cheidwaid Parc y Cyngor Tref, Gerwyn Jones a Jack Lynch drwy e-bostio enquiries@llanellitowncouncil.gov.uk neu 01554 779999. Bydd gwasanaeth Parcio yn agor ac yn cau pob man chwarae Cyngor Tref Llanelli bob bore a gyda'r nos a bydd yn darparu presenoldeb gweladwy gyda’u cydweithwyr Cynorthwywyr Tiroedd ar draws pob ardal chwarae a man gwyrdd yng Nghyngor Tref Llanelli.

Mae’r cyfleusterau sydd ar gael ym mharciau Cyngor Tref Llanelli yn cynnwys:

Clos yr Ysgol - Ardal Chwarae

Nightingale Court - Ardal Chwarae

Parc Morfa - Ardal Chwarae a pharc sglefrio

Parc Penyfan

 • Maes Chwarae
 • MUGA Cwrt Cruyff
 • Ardal chwarae dŵr (cyfnod yr Haf)
 • Beiciau ymarfer corff

Parc y Bobl

 • Maes Chwarae
 • Pwll Padlo (cyfnod Gwyliau'r Haf)
 • MUGA
 • Parc sglefrio

Parc Havelock

 • Maes Chwarae
 • Ardal chwarae dŵr (cyfnod yr Haf)

Parc y Goron

 • Maes Chwarae
 • Pwll Padlo (cyfnod Gwyliau'r Haf)

Os ydych chi'n cynllunio digwyddiad ar un o'r caeau chwarae cwblhewch y ffurflenni angenrheidiol a geir o dan.

 

 

Lawrlwytho Dogfennau