Ailgylchu, Biniau a Sbwriel

Cyfrifoldeb Cyngor Sir Sir Gaerfyrddin yw Ailgylchu, Biniau a Sbwriel. 

Os yw'ch cwestiwn / sylw / cwyn yn ymwneud ag Ailgylchu, Biniau a Sbwriel, cysylltwch â direct@carmarthenshire.gov.uk neu gwynion@carmarthenshire.gov.uk

I gael mwy o wybodaeth am Ailgylchu, Biniau a Sbwriel ewch i https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-cyngor/ailgylchu-biniau-a-sbwriel/