Cofnodion

Oherwydd firws Covid-19 a chyngor y llywodraeth ar gynulliadau, mae holl ddigwyddiadau'r Cyngor, cyfarfodydd Pwyllgor a'r Gweithgorau, a fyddai fel arfer yn cael eu cynnal, wedi newid.

Mae deddfwriaeth newydd bellach wedi dod i rym i ganiatáu cyfarfodydd rhithiol [Rheoliadau Awdurdodau Lleol a Phaneli Heddlu a Throsedd (Coronafirws) (Hyblygrwydd Cyfarfodydd Awdurdod Lleol a Phanel Heddlu a Throsedd) (Cymru a Lloegr) 2020 ac felly mae holl gyfarfodydd y Cyngor a Phwyllgorau nawr yn digwydd gan ddefnyddio'r meddalwedd Timau Microsoft nes bod canllawiau'r llywodraeth yn newid.

Agenda, Cofnodion a Manylion Cyfarfodydd

GWYBODAETH AM Y PENDERFYNIADAU A WNAED MEWN CYFARFODYDD

Cyfarfod Blynyddol 2023

Cyfarfod Blynyddol Gohiriedig 11fed Mai 2023

Pwyllgor Cynllunio Trwyddedu ac Ymgynghori 15fed Mai 2023

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid 15fed Mai 2023

 

 

 

 


Cyfarfodydd i ddod

*** Sorry there are currently no upcoming meetings listed ***