Cofnodion

Oherwydd firws Covid-19 a chyngor y llywodraeth ar gynulliadau, mae holl ddigwyddiadau'r Cyngor, cyfarfodydd Pwyllgor a'r Gweithgorau, a fyddai fel arfer yn cael eu cynnal, wedi newid.

Mae deddfwriaeth newydd bellach wedi dod i rym i ganiatáu cyfarfodydd rhithiol [Rheoliadau Awdurdodau Lleol a Phaneli Heddlu a Throsedd (Coronafirws) (Hyblygrwydd Cyfarfodydd Awdurdod Lleol a Phanel Heddlu a Throsedd) (Cymru a Lloegr) 2020 ac felly mae holl gyfarfodydd y Cyngor a Phwyllgorau nawr yn digwydd gan ddefnyddio'r meddalwedd Timau Microsoft nes bod canllawiau'r llywodraeth yn newid.

Agenda, Cofnodion a Manylion Cyfarfodydd

GWYBODAETH AM Y PENDERFYNIADAU A WNAED MEWN CYFARFODYDD

Cyngor Tref Llanelli - 2il Tachwedd 2022

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori - 7fed Tachwedd 2022

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid - 7fed Tachwedd 2022

Pwyllgor Datblygu Stebonheath - 7fed Tachwedd 2022

Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel - 7fed Tachwedd 2022

 


Cyfarfodydd i ddod

2022 (Cyfarfod Cyffredin)

Date: 07 / 12 / 2022 at

Location: Yr Hen Ficerdy, Sgwâr Neuadd y Dref, Llanelli

Agenda and further details about this meeting