Cynllunio

Mae'r Cyngor yn ymgynghorai statudol i bob cais cynllunio yn y dref, mae hefyd yn rhoi sylwadau ar y Cynllun Datblygu Lleol.

Mae pob cais yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori.

I gael mwy o wybodaeth am cynllunio gweler gwefan Cyngor Sir Caerfyrddin.

https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-cyngor/cynllunio/