Cynllunio

Mae'r Cyngor yn ymgynghorai statudol i bob cais cynllunio yn y dref, mae hefyd yn rhoi sylwadau ar y Cynllun Datblygu Lleol.