Ynglŷn â Chyngor Tref Llanelli

Daeth Cyngor Tref Llanelli i rym ar 1af Ebrill, 1974. Rhennir ei ardal weinyddiaeth i'r 5 ward Bigyn, Elli, Glanymor, Lliedi and Tyisha, sy'n cael eu cynrychioli gan 22 cynghorydd. Mae crynodeb o'r gwasanaethau a ddarperir gan y Cyngor i'w gweld yn yr adran Gwasanaethau.

Eich Cynghorwyr

Gweler gwybodaeth a manylion cyswllt eich Cynghorwyr

Cyfarfodydd

Manylion, cofnodion ac agenda holl Ddyddiadau Cyfarfodydd y Cyngor, Agendâu Cyfarfodydd a Chofnodion Cyfarfodydd a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn ddinesig hon.

Pwyllgorau

Mae dau Bwyllgor Sefydlog y Cyngor, y Pwyllgor adeiladau a chyllid a'r pwyllgor cynllunio, trwyddedu ac ymgynghori hefyd yn cyfarfod yn fisol. Mae pob un o Bwyllgorau arall y Cyngor yn cwrdd fel bo angen.

Dyddiadau, Agendau a Chofnodion

Cewch weld dyddiadau'r cyfarfodydd, agendau a chofnodion drwy clicio ar y ddolen briodol isod.

Ymddiriedolwyr Ystâd Tref Llanelli

Mae aelodau'r Cyngor hefyd yn ymddiriedolwyr elusen Ystâd Tref Llanelli sy'n cynhyrchu incwm sylweddol bob blwyddyn er lles y dref.