Rhagfynegiadau Llanw

Darganfyddwch dabl amseroedd llanw Dyfroedd Uchel ar gyfer Llanelli.

Mae llanw'n cael ei fesur o lefel o'r enw 'Chart Datum'.  Mae Chart Datum oddeutu lefel y llanw seryddol isaf (LSI). Dyma'r lefel isaf y mae'r llanw'n disgyn iddi o dan ddylanwad tynnu'r lleuad, yr haul a'r planedau.