Gwybodaeth ar gyfer y Flwyddyn Ariannol a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020