Cyng. Rob James


picture of Cyng. Rob James

Plaid: Llafur

Ward: Ward Lliedi

Cyfeirad Gohebu: c/o Swyddfa Arweinydd yr Wrthblaid, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

E-bost: contact@robjames.wales

Ffôn Symudol: 07532 789482

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid.
Pwyllgor Sefydliad.
Pwyllgor Datblygu Stebonheath.
Grwp Cydweithredol Parc Howard

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Fforwm Llifogydd Llanelli, Pwyllgor Coffau Canmlwyddiant Terfysgoedd Rheilffordd Llanelli 1911,

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 5ed Mai 2022