Cyng. N.J. Pearce


picture of Cyng. N.J. Pearce

Plaid: Llafur

Ward: Ward Elli

Cyfeirad Gohebu: 81 Ffordd Newydd, Llanelli. SA15 3DS

E-bost: cllrnickpearce@gmail.com

Ffôn Symudol: 07565 329630

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori.
Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Gweithgor Lles Cenedlaethau’r Dyfodol .
Pwyllgor Plas Llanelly

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Hen Heol, Shopmobility Llanelli a'r Cylch, Cymdeithas Papurau Newydd Siarad Llanelli a'r Cylch, Tasglu Sbwriel Llanelli, .

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 6ed Mai 2021