Cyng. N.J. Pearce

Maer y Dref


picture of Cyng. N.J. Pearce

Plaid: Llafur

Ward: Ward Elli

Cyfeirad Gohebu: 81 Ffordd Newydd, Llanelli. SA15 3DS

E-bost: cllrnickpearce@gmail.com

Ffôn Symudol: 07565 329630

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Sefydliad.
Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori.
Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Gweithgor Lles Cenedlaethau’r Dyfodol .
Grwp Cydweithredol Parc Howard.
Pwyllgor Plas Llanelly

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Hen Heol, Llywodraethwr Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir Pentip, Cymdeithas Papurau Newydd Llafar Llanelli a'r Cylch, Clwb Byddar Llanelli, Un Llais Cymru -   Pwyllgor Ardal, 

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 6ed Mai 2021