Cyng. Janet R. Williams


picture of Cyng. Janet R. Williams

Plaid: Llafur

Ward: Ward Bigyn

Cyfeirad Gohebu: 103 Queen Victoria Road, Llanelli. SA15 2TR

E-bost: janetrwillliams07@gmail.com

Ffôn Symudol: 07908 539572

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Sefydliad.
Cydbwyllgor Ymgynghorol Claddu Llanelli.
Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori.
Pwyllgor Datblygu Stebonheath.
Pwyllgor Gefeillio Trefol.
Grwp Cydweithredol Parc Howard.
Pwyllgor Plas Llanelly

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Cyfeillion Amgueddfa Llanelli, Cymdeithas Parc Howard, Pwyllgor Hosbis Tŷ Bryngwyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 5ed Mai 2022