Cyng. S. A. Curry


picture of Cyng. S. A. Curry

Plaid: Llafur

Ward: Ward Tyisha

Cyfeirad Gohebu: 53 Bigyn Road, Llanelli. SA15 1DN

E-bost: suzycurry1@gmail.com

Ffôn Symudol: 07561 566456

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid.
Pwyllgor Sefydliad.
Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Pwyllgor Plas Llanelly.
Gweithgor Cyngor Tref Llanelli

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Gweithgor Nodwyddau wedi'u Taflu, Siambr Fasnach Llanelli, Pwyllgor Sied Nwyddau Rheilffordd Llanelli.

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf 4ydd Mai 2017