Cyng. S Curry


picture of Cyng. S Curry

Plaid: Llafur

Ward: Ward Tyisha

Cyfeirad Gohebu: 72 Alban Road, Llanelli, SA15 1EW

E-bost: suzycurry1@gmail.com

Ffôn Symudol: 07561 566456

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Gynradd Bigyn, Gweithgor Nodwyddau Wedi'u Gwared.

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf 4ydd Mai 2017