Cyng. Sarah Evans


picture of Cyng. Sarah Evans

Plaid: Llafur

Ward: Ward Lliedi

Cyfeirad Gohebu: 38 Arfryn Avenue, Llanelli. SA15 3RL

E-bost: cllrsarahevans@yahoo.com

Ffôn Symudol: 07891 723096

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Sefydliad.
Cydbwyllgor Ymgynghorol Claddu Llanelli.
Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori.
Pwyllgor Gefeillio Trefol.
Gweithgor Lles Cenedlaethau’r Dyfodol .
Pwyllgor Rheolaeth Traffig Llanelli

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr - Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Menter Cwm Gwendraeth/Llanelli, Cymdeithas Parc Howard, Pwyllgor Hosbis Tŷ Bryngwyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 5ed Mai 2022