Cyng. Amanda Carter


picture of Cyng. Amanda Carter

Plaid: UKIP

Ward: Ward Glanymor

Cyfeirad Gohebu: 50 Caroline Street, Llanelli. SA15 2PB

E-bost: acart6001@gmail.com

Ffôn Symudol: 07762 424194

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid.
Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Gweithgor Lles Cenedlaethau’r Dyfodol

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli.

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 5ed Mai 2022