Cyng. B.A.L. Roberts


picture of Cyng. B.A.L. Roberts

Plaid: Annibynnol

Ward: Ward Glanymor

Cyfeirad Gohebu: 24 George Street, Llanelli. SA15 2NB

E-bost: loroberts@carmarthenshire.gov.uk

Ffôn: 01554 773791

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid.
Cydbwyllgor Ymgynghorol Claddu Llanelli.
Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Gweithgor Lles Cenedlaethau’r Dyfodol

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli.

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017