Cyng. D.Ll. Darkin


picture of Cyng. D.Ll. Darkin

Plaid: Llafur

Ward: Ward Bigyn

Cyfeirad Gohebu: 16 Queen Victoria Rd, Llanelli, SA15 2TL

E-bost: david@daviddarkin.com

Ffôn Symudol: 07870 380521

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Sefydliad.
Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref.
Cydbwyllgor Ymgynghorol Claddu Llanelli.
Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori.
Pwyllgor Datblygu Stebonheath.
Pwyllgor Gefeillio Trefol.
Gweithgor Lles Cenedlaethau’r Dyfodol

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Fforwm Llifogydd Llanelli, Cymdeithas Parc Howard.

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 5ed Mai 2016