Cyng. D.Ll. Darkin


picture of Cyng. D.Ll. Darkin

Plaid: Llafur

Ward: Ward Bigyn

Cyfeirad Gohebu: 16 Queen Victoria Rd, Llanelli, SA15 2TL

E-bost: david@daviddarkin.com

Ffôn: 01554 778 730

Cyfryngau Cymdeithasol:

https://www.facebook.com/DaveDarkin/

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid.
Pwyllgor Sefydliad.
Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref.
Cydbwyllgor Ymgynghorol Claddu Llanelli.
Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori.
Pwyllgor Datblygu Stebonheath.
Pwyllgor Gefeillio Trefol.
Gweithgor Lles Cenedlaethau’r Dyfodol .
Grwp Cydweithredol Parc Howard.
Pwyllgor Rheolaeth Traffig Llanelli.
Pwyllgor Plas Llanelly.
Gweithgor Cyngor Tref Llanelli

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli,  Plas Llanelly - CHRT,  Un Llais Cymru - Pwyllgor Cynghorau Mwy, Fforwm Cyswllt Cynghorau Tref a Chymuned.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 5ed Mai 2016