Cyng. Shaun Greaney


picture of Cyng. Shaun Greaney

Plaid: Llafur

Ward: Ward Lliedi

Cyfeirad Gohebu: The Old Vicarage, Town Hall Square, Llanelli, SA15 3DD

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid.
Cydbwyllgor Ymgynghorol Claddu Llanelli.
Pwyllgor Datblygu Stebonheath.
Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Gweithgor Lles Cenedlaethau’r Dyfodol .
Pwyllgor Rheolaeth Traffig Llanelli.
Gweithgor Cyngor Tref Llanelli

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr Elusen a adwaenir fel Ystâd Tref Llanelli, Cymdeithas Ddinesig Llanelli a’r Cylch, Partneriaeth Gymunedol Llanelli, Pwyllgor Coffau Canmlwyddiant Terfysgoedd Rheilffordd Llanelli 1911, Pwyllgor Tenantiaid a Phreswylwyr y Doc Newydd, Cymdeithas Parc Howard.

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 5ed Mai 2022