Cyng. Shaun Greaney


picture of Cyng. Shaun Greaney

Plaid: Llafur

Ward: Ward Lliedi

Cyfeirad Gohebu: 82 Marble Hall Road, Llanelli. SA15 1NH

E-bost: greaney.shaun@gmail.com

Ffôn Symudol: 07341 335082

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid.
Cydbwyllgor Ymgynghorol Claddu Llanelli.
Pwyllgor Datblygu Stebonheath.
Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Gweithgor Lles Cenedlaethau’r Dyfodol .
Pwyllgor Rheolaeth Traffig Llanelli.
Gweithgor Cyngor Tref Llanelli

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Cymdeithas Ddinesig Llanelli a'r Cylch, Shopmobility Llanelli a'r Cylch, Partneriaeth Gymunedol Llanelli, Pwyllgor Coffau Canmlwyddiant Terfysgoedd Rheilffordd Llanelli 1911. Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr Doc Newydd, Cymdeithas Parc Howard, 

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 5ed Mai 2022