Cyng. Jordan R. Elliott


picture of Cyng. Jordan R. Elliott

Plaid: Llafur

Ward: Ward Bigyn

Cyfeirad Gohebu: 82 Bigyn Road, Llanelli. SA15 1PL

E-bost: jorddy@hotmail.co.uk

Ffôn Symudol: 07999 344895

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid.
Pwyllgor Datblygu Stebonheath.
Pwyllgor Gefeillio Trefol.
Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Gweithgor Lles Cenedlaethau’r Dyfodol .
Gweithgor Cyngor Tref Llanelli

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli,  Canolfan Deulu Sant Paul.

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 5ed Mai 2022