Cyng. Lillith Fenris


picture of Cyng. Lillith Fenris

Plaid: Llafur

Ward: Ward Glanymor

Cyfeirad Gohebu: The Old Vicarage, Town Hall Square, Llanelli, SA15 3DD

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Sefydliad.
Cydbwyllgor Ymgynghorol Claddu Llanelli.
Pwyllgor Datblygu Stebonheath.
Pwyllgor Gefeillio Trefol.
Gweithgor Cyngor Tref Llanelli

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr - Ysgol Maes y Morfa, Llywodraethwr - Ysgol Penrhos, Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr Doc Newydd, Canolfan Deulu Sant Paul.

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 5ed Mai 2022