Cyng. Anthony Lochrie


picture of Cyng. Anthony Lochrie

Plaid: Llafur

Ward: Ward Lliedi

Cyfeirad Gohebu: The Old Vicarage, Town Hall Square, Llanelli, SA15 3DD

E-bost: a.l.54@outlook.com

Ffôn Symudol: 07388 071758

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori.
Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Pwyllgor Plas Llanelly

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Fforwm Digartref Sir Gaerfyrddin, Partneriaeth Gymunedol Llanelli, Cymdeithas Parc Howard.

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 5ed Mai 2022