Cyng. T. Davies


picture of Cyng. T. Davies

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Ward Tyisha

Cyfeirad Gohebu: 87 Tyisha Road, Llanelli, SA15 1RP

E-bost: terdavies@sirgar.gov.uk

Ffôn: 01554 785040

Ffôn Symudol: 07966 228946

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid.
Pwyllgor Datblygu Stebonheath.
Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Pwyllgor Rheolaeth Traffig Llanelli.
Pwyllgor Plas Llanelly.
Gweithgor Cyngor Tref Llanelli

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Pwyllgor Sied Nwyddau Rheilffordd Llanelli, Canolfan Deulu St Paul.

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017