Cyng. T. Davies


picture of Cyng. T. Davies

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Ward Tyisha

Cyfeirad Gohebu: 87 Tyisha Road, Llanelli, SA15 1RP

E-bost: terdavies@sirgar.gov.uk

Ffôn: 01554 785040

Ffôn Symudol: 07966 228946

Penodiadau i Bwyllgorau

Gweithgor Lles Cenedlaethau’r Dyfodol

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli.

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 4ydd Mai 2017