Cyng. J.E. Jones Y.H


picture of Cyng. J.E. Jones Y.H

Plaid: Annibynnol

Ward: Ward Glanymor

Cyfeirad Gohebu: 12 Nelson Terrace, Llanelli, SA15 2LR

E-bost: johnevenjones176@gmail.com

Ffôn: 01554 756940

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Cyn-Feiri'r Dref.
Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori.
Pwyllgor Datblygu Stebonheath.
Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Gweithgor Lles Cenedlaethau’r Dyfodol

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli.

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 1af Mai 2008 (gwasanaeth wedi'i dori).