Cyng. Gareth R. Lloyd


picture of Cyng. Gareth R. Lloyd

Plaid: Llafur

Ward: Ward Bigyn

Cyfeirad Gohebu: 11 Llwyncyfarthwch, Llanelli. SA15 1GY

E-bost: garethrhyslloyd@hotmail.com

Ffôn Symudol: 07815 071419

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid.
Pwyllgor Sefydliad.
Pwyllgor Datblygu Stebonheath.
Pwyllgor Gefeillio Trefol.
Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr Ysgol Gynradd Sirol Stebonheath, Pwyllgor Hospis Ty Bryngwyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 5ed Mai 2022