Cyng. P.T. Warlow

Dirprwy Faer y Dref


picture of Cyng. P.T. Warlow

Plaid: Llafur

Ward: Ward Bigyn

Cyfeirad Gohebu: 38 Andrew Street, Llanelli, SA15 3YP

E-bost: cllrphilipwarlow@gmail.com

Ffôn Symudol: 07917 874124

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid.
Pwyllgor Sefydliad.
Pwyllgor Datblygu Stebonheath.
Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Gweithgor Lles Cenedlaethau’r Dyfodol .
Pwyllgor Plas Llanelly

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr - Ysgol Gynradd Penygaer, Cymdeithas Papurau Newydd Llafar Llanelli a'r Cylch, Un Llais Cymru - Pwyllgor Ardal, Pwyllgor Hosbis Tŷ Bryngwyn.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd gyntaf i'r Cyngor Tref ar 4 Mai 2017