Cyng. P.T. Warlow


picture of Cyng. P.T. Warlow

Plaid: Llafur

Ward: Ward Bigyn

Cyfeirad Gohebu: 38 Andrew Street, Llanelli, SA15 3YP

E-bost: cllrphilipwarlow@gmail.com

Ffôn Symudol: 07917 874124

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori.
Pwyllgor Datblygu Stebonheath.
Gweithgor Lles Cenedlaethau’r Dyfodol .
Pwyllgor Rheolaeth Traffig Llanelli.
Pwyllgor Plas Llanelly.
Gweithgor Cyngor Tref Llanelli

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Llywodraethwr - Ysgol Gynradd Penygaer, Cymdeithas Ddinesig Llanelli a'r Cylch, Cymdeithas Papurau Newydd Siarad Llanelli a'r Cylch, Cymdeithas Parc Howard.

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd gyntaf i'r Cyngor Tref ar 4 Mai 2017