Cyng. Andrew R. Bragoli


picture of Cyng. Andrew R. Bragoli

Plaid: Llafur

Ward: Ward Lliedi

Cyfeirad Gohebu: 42 Prospect Place, Llanelli. SA15 3PS

E-bost: andrew.bragoli@outlook.com

Ffôn Symudol: 07772 187474

Penodiadau i Bwyllgorau

Pwyllgor Adeiladu a Chyllid.
Pwyllgor Datblygu Stebonheath.
Pwyllgor Gefeillio Trefol.
Pwyllgor Canolfan Selwyn Samuel.
Gweithgor Lles Cenedlaethau’r Dyfodol .
Pwyllgor Rheolaeth Traffig Llanelli

Cyrff Allanol

Ymddiriedolwr yr elusen a elwir Ystad Tref Llanelli, Cymdeithas Parc Howard, Pwyllgor Hosbis Tŷ Bryngwyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Etholwyd i Gyngor y Dref gyntaf ar 5ed Mai 2022