Y Newyddion Diweddaraf

DATGANIAD I'R WASG

DIM CYNYDDU TRETH O GYNGOR TREF LLANELLI Dydd Mawrth, 16eg Chwefror 2021 Pleidleisiodd Cyngor Tref Llanelli neithiwr i beidio â chynyddu elfen gymunedol y Dreth Gyngor a godir ar drethdalwyr Llanelli. Mewn cam a ddisgrifiwyd fel “synhwyrol ac angenrheidiol” pleidleisiodd Cyngor Tref Llanelli i
Mwy...am DATGANIAD I'R WASG

Canolfan Bowlio Dan Do Selwyn Samuel

Mae Cyngor Tref Llanelli wedi symud yn gyflym gyda Chyngor Sir Caerfyrddin i ddarparu cefnogaeth i'r GIG a'i frwydr yn erbyn y Coronafirws. O ganlyniad, mae'r Cyngor Tref wedi prydlesu Canolfan Selwyn Samuel i’r Cyngor Sir ar gyfer darparu lle gwelyau ychwanegol ar gyfer darpariaeth gofal eilaidd
Mwy...am Canolfan Bowlio Dan Do Selwyn Samuel