Y Newyddion Diweddaraf

Cynghorydd Winston Lemon

Gyda tristwch mawr mae Cyngor Tref Llanelli yn nodi marwolaeth y Cynghorydd Winston Lemon ar ddydd Llun 13eg Rhagfyr yn dilyn salwch byr. Roedd y Cynghorydd Lemon yn aelod o'r Cyngor Tref o fis Mai 2008 a gwasanaethodd fel Maer y Tref yn 2012-13, hefyd bu'n Gadeirydd ar nifer o Bwyllgorau'r Cyngor
Mwy...am Cynghorydd Winston Lemon

CYFLEUSTER - CARETAKER / GLANHAU RHAN-AMSER

Mae Cyngor Tref Llanelli yn ceisio penodi gofalwr / glanhawr canolfan gymunedol addas. Am wybodaeth bellach neu i fynegi diddordeb, cysylltwch â ni ar 01554 774352. Disgrifiad Swydd - Gofalwyr / Glanhawyr Canolfannau
Mwy...am CYFLEUSTER - CARETAKER / GLANHAU RHAN-AMSER

Diweddariad Prosiect Amgycheddol Parc y Goron

Agorodd Maer Tref Llanelli, y Cynghorydd Cranham, a'r Dirprwy Faer, y Cynghorydd Rees, y prosiect bioamrywiaeth ym Mharc y Goron ddydd Gwener. Gwnaed y gwaith plannu gan Feithrinfeydd Wrenvale gyda chefnogaeth Disgyblion Ysgol Pen Rhos a Gwirfoddolwyr Cymunedol diolchwyd iddynt am eu gwaith caled
Mwy...am Diweddariad Prosiect Amgycheddol Parc y Goron

Prosiect Amgycheddol Parc y Goron

     
Mwy...am Prosiect Amgycheddol Parc y Goron

Daw cyfleuster chwaraeon Cymunedol newydd i Benyfan

Daw cyfleuster chwaraeon Cymunedol newydd i Benyfan Mae cyfleuster pêl-droed arloesol yn dod i Benyfan yn Llanelli. Disgwylir i’r ‘Cruyff Court’ cyntaf o’i fath yng Nghymru gael ei sefydlu gan Gyngor Tref Llanelli mewn partneriaeth â Sefydliad Cruyff, sefydliad a sefydlwyd gan yr arwr bêl-droed
Mwy...am Daw cyfleuster chwaraeon Cymunedol newydd i Benyfan

Prosiect 'Seaside Kicks'

Ar Ddydd Mawrth 22ain Mehefin 2021, roedd Maer Tref Llanelli a’r Dirprwy Faer y Cynghorwyr Mike Cranham a Sean Rees wedi ymweld a Prosiect ‘Seaside Kicks’. Ymwelodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn â’r prosiect i gyflwyno ‘Gwobr Partneriaeth Heddlu Dyfed-Powys’ i’r drefnwyr.
Mwy...am Prosiect 'Seaside Kicks'

DIWEDDARIAD CANOLFAN SELWYN SAMUEL

Diweddariad Canolfan Selwyn Samuel - Mehefin
Mwy...am DIWEDDARIAD CANOLFAN SELWYN SAMUEL