Y Newyddion Diweddaraf

TRETH Y CYNGOR WEDI RHEWI AM YR AIL FLWYDDYN

Mae Cyngor Tref Llanelli wedi rhewi Treth y Cyngor am yr ail flwyddyn yn olynol i adlewyrchu'r pwysau ariannol sy'n wynebu trigolion lleol yn yr hinsawdd ariannol bresennol. Dywedodd Arweinydd y Cyngor Tref, y Cynghorydd John Jenkins."Gyda phrisiau ynni yn mynd drwy'r to, chwyddiant ar ei uchaf
Mwy...am TRETH Y CYNGOR WEDI RHEWI AM YR AIL FLWYDDYN

Diweddariad Canolfan Selwyn Samuel

Bwrdd Iechyd yn canmol 'etifeddiaeth sylweddol' ysbyty maes sy'n mynd trwy broses o ddatgomisiynu 10 Chwefror 2022 Mae cynlluniau ar y gweill i fynd ag Ysbyty Enfys Selwyn Samuel Llanelli yn ffurfiol drwy ei gyfnod datgomisiynu cyn cael ei ddychwelyd i berchnogaeth cyngor tref yn
Mwy...am Diweddariad Canolfan Selwyn Samuel

Pont Twym, Mharc y Bobl

Mae Cyngor Tref Llanelli a’i Bartner Cynnal a Chadw Tiroedd, Cyngor Gwledig Llanelli wedi ymgymryd â gwaith clirio sbwriel o amgylch Pont Twym ym Mharc y Bobl yn Llanelli yn ddiweddar. Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n gyfrifol am yr ardal, ac mae'r prosiect gwaith sydd wedi cael ei wneud wedi derbyn ei
Mwy...am Pont Twym, Mharc y Bobl

PROSIECT CWRT CRUYFF PENYFAN

Bydd y gwaith adeiladu yn dechrau ddydd Llun 31ain Ionawr ar Gwrt Cruyff Penyfan ym Mharc Penyfan. Mae Cyngor Tref Llanelli yn datblygu’r cwrt gyda chymorth ariannol Sefydliad Cruyff (a sefydlwyd gan y pêl-droediwr chwedlonol o’r Iseldiroedd, Johan Cruyff, a gafodd y freuddwyd ar ôl ei yrfa, i
Mwy...am PROSIECT CWRT CRUYFF PENYFAN

Cynghorydd Winston Lemon

Gyda tristwch mawr mae Cyngor Tref Llanelli yn nodi marwolaeth y Cynghorydd Winston Lemon ar ddydd Llun 13eg Rhagfyr yn dilyn salwch byr. Roedd y Cynghorydd Lemon yn aelod o'r Cyngor Tref o fis Mai 2008 a gwasanaethodd fel Maer y Tref yn 2012-13, hefyd bu'n Gadeirydd ar nifer o Bwyllgorau'r Cyngor
Mwy...am Cynghorydd Winston Lemon

CYFLEUSTER - CARETAKER / GLANHAU RHAN-AMSER

Mae Cyngor Tref Llanelli yn ceisio penodi gofalwr / glanhawr canolfan gymunedol addas. Am wybodaeth bellach neu i fynegi diddordeb, cysylltwch â ni ar 01554 774352. Disgrifiad Swydd - Gofalwyr / Glanhawyr Canolfannau
Mwy...am CYFLEUSTER - CARETAKER / GLANHAU RHAN-AMSER

Diweddariad Prosiect Amgycheddol Parc y Goron

Agorodd Maer Tref Llanelli, y Cynghorydd Cranham, a'r Dirprwy Faer, y Cynghorydd Rees, y prosiect bioamrywiaeth ym Mharc y Goron ddydd Gwener. Gwnaed y gwaith plannu gan Feithrinfeydd Wrenvale gyda chefnogaeth Disgyblion Ysgol Pen Rhos a Gwirfoddolwyr Cymunedol diolchwyd iddynt am eu gwaith caled
Mwy...am Diweddariad Prosiect Amgycheddol Parc y Goron