Y Newyddion Diweddaraf

Cyhoeddiad y Sofran Newydd

Cynhelir cyhoeddiad y Sofran Newydd, Ei Mawrhydu Brenin Charles III o grisiau Neuadd y Dref, Llanelli am 13.00yp ar dydd Sul 11fed Medi. Gofynnir i aelodau'r cyhoedd sy'n dymuno mynychu sicrhau eu bod yn ymgasglu yn Neuadd y Dref erbyn
Mwy...am Cyhoeddiad y Sofran Newydd

AIL-AGOR Y CLWB BOWLIO YNG NGHANOLFAN SELWYN SAMUEL O 12FED MEDI 2022

Mae Clwb Bowls Dan Do Llanelli a Chyngor Tref Llanelli yn ail-agor y Clwb Bowlio yng Nghanolfan Selwyn Samuel o 12fed Medi 2022. Caewyd y ganolfan yn ystod pandemig COVID19 ac fe'i defnyddiwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda fel Ysbyty Maes. Cyn ailagor ar gyfer Tymor 2022-23, bydd y carped
Mwy...am AIL-AGOR Y CLWB BOWLIO YNG NGHANOLFAN SELWYN SAMUEL O 12FED MEDI 2022

CADLANC MAER Y DREF 2022 - 2023

   Cadlanc Maer y Dref ar gyfer 2022/23 - Cadet Abl Dylan Rolland o Gadetiaid Môr Llanelli Maer y Dref (y Cynghorydd Philip Warlow) yn cyflwyno bathodyn a thystysgrif penodi iddo, Cadet Abl Dylan
Mwy...am CADLANC MAER Y DREF 2022 - 2023

TRETH Y CYNGOR WEDI RHEWI AM YR AIL FLWYDDYN

Mae Cyngor Tref Llanelli wedi rhewi Treth y Cyngor am yr ail flwyddyn yn olynol i adlewyrchu'r pwysau ariannol sy'n wynebu trigolion lleol yn yr hinsawdd ariannol bresennol. Dywedodd Arweinydd y Cyngor Tref, y Cynghorydd John Jenkins."Gyda phrisiau ynni yn mynd drwy'r to, chwyddiant ar ei uchaf
Mwy...am TRETH Y CYNGOR WEDI RHEWI AM YR AIL FLWYDDYN

Diweddariad Canolfan Selwyn Samuel

Bwrdd Iechyd yn canmol 'etifeddiaeth sylweddol' ysbyty maes sy'n mynd trwy broses o ddatgomisiynu 10 Chwefror 2022 Mae cynlluniau ar y gweill i fynd ag Ysbyty Enfys Selwyn Samuel Llanelli yn ffurfiol drwy ei gyfnod datgomisiynu cyn cael ei ddychwelyd i berchnogaeth cyngor tref yn
Mwy...am Diweddariad Canolfan Selwyn Samuel