Cyhoeddiad y Sofran Newydd

Cynhelir cyhoeddiad y Sofran Newydd, Ei Mawrhydu Brenin Charles III o grisiau Neuadd y Dref, Llanelli am 13.00yp ar dydd Sul 11fed Medi. Gofynnir i aelodau'r cyhoedd sy'n dymuno mynychu sicrhau eu bod yn ymgasglu yn Neuadd y Dref erbyn 12.45yp.