Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu ac Ymgynghori

Cyfarfod - 25 / 01 / 2023

Math o Gyfarfod: Cyfarfod Cyffredin

Dyddiad: 25 / 01 / 2023

Amser: 17:30

Lleoliad: Yr Hen Ficerdy, Sgwâr Neuadd y Dref, Llanelli


Agenda a Chofnodion

Sylwch: Mae'r cofnodion (lle maent ar gael) yn ddrafft nes eu cymeradwyo yn y cyfarfod nesaf.