Cyngor Llawn

Cyfarfod - 19 / 05 / 2022

Math o Gyfarfod: Gyfarfod Blynyddol Gohiriedig

Dyddiad: 19 / 05 / 2022

Amser: 6:00 o'r gloch

Lleoliad: Yr Hen Ficerdy, Sgwâr Neuadd y Dref, Llanelli


Agenda a Chofnodion

Sylwch: Mae'r cofnodion (lle maent ar gael) yn ddrafft nes eu cymeradwyo yn y cyfarfod nesaf.