Cyngor Llawn

Cyfarfod - 01 / 12 / 2021

Math o Gyfarfod: Cyfarfod Cyffredin

Dyddiad: 01 / 12 / 2021

Amser: 6:00 o'r gloch

Lleoliad: Yr Hen Ficerdy, Sgwâr Neuadd y Dref, Llanelli


Agenda a Chofnodion

Sylwch: Mae'r cofnodion (lle maent ar gael) yn ddrafft nes eu cymeradwyo yn y cyfarfod nesaf.