Y Newyddion Diweddaraf

Daw cyfleuster chwaraeon Cymunedol newydd i Benyfan

Daw cyfleuster chwaraeon Cymunedol newydd i Benyfan Mae cyfleuster pêl-droed arloesol yn dod i Benyfan yn Llanelli. Disgwylir i’r ‘Cruyff Court’ cyntaf o’i fath yng Nghymru gael ei sefydlu gan Gyngor Tref Llanelli mewn partneriaeth â Sefydliad Cruyff, sefydliad a sefydlwyd gan yr arwr bêl-droed
Mwy...am Daw cyfleuster chwaraeon Cymunedol newydd i Benyfan

Prosiect 'Seaside Kicks'

Ar Ddydd Mawrth 22ain Mehefin 2021, roedd Maer Tref Llanelli a’r Dirprwy Faer y Cynghorwyr Mike Cranham a Sean Rees wedi ymweld a Prosiect ‘Seaside Kicks’. Ymwelodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn â’r prosiect i gyflwyno ‘Gwobr Partneriaeth Heddlu Dyfed-Powys’ i’r drefnwyr.
Mwy...am Prosiect 'Seaside Kicks'

CADLANC MAER Y DREF 2021 - 2022

    Cadlanc Maer y Dref ar gyfer 2021/22 - Cadlanc Awyr Amna Khawaja o Gadetiaid Awyr y Llu Awyr Brenhinol Maer y Dref (y Cynghorydd M.D. Cranham, J.P.) yn cyflwyno Cadet Awyr Amna Khawaja gyda hi gyda'i bathodyn a'i thystysgrif
Mwy...am CADLANC MAER Y DREF 2021 - 2022

DATGANIAD I'R WASG

DIM CYNYDDU TRETH O GYNGOR TREF LLANELLI Dydd Mawrth, 16eg Chwefror 2021 Pleidleisiodd Cyngor Tref Llanelli neithiwr i beidio â chynyddu elfen gymunedol y Dreth Gyngor a godir ar drethdalwyr Llanelli. Mewn cam a ddisgrifiwyd fel “synhwyrol ac angenrheidiol” pleidleisiodd Cyngor Tref Llanelli i
Mwy...am DATGANIAD I'R WASG

Canolfan Bowlio Dan Do Selwyn Samuel

Mae Cyngor Tref Llanelli wedi symud yn gyflym gyda Chyngor Sir Caerfyrddin i ddarparu cefnogaeth i'r GIG a'i frwydr yn erbyn y Coronafirws. O ganlyniad, mae'r Cyngor Tref wedi prydlesu Canolfan Selwyn Samuel i’r Cyngor Sir ar gyfer darparu lle gwelyau ychwanegol ar gyfer darpariaeth gofal eilaidd
Mwy...am Canolfan Bowlio Dan Do Selwyn Samuel