Canolfan Gymunedol Maesllyn

Capel Methodistiaid Calfinaidd Siloh, a adeiladwyd yn ail ran yr 1870au, yw'r adeilad yma. Daeth yr achos crefyddol i ben yn y 1970au a prynwyd y Capel a thÿ'r gofalwr drws nesaf gan Gyngor y Dref ym mis Ebrill 1978. Cwblhâwyd gwaith atgyweirio ac adnewyddu sylweddol er mwyn creu Canolfan Gymunedol sy'n cynnwys prif neuadd digon mawr i'w defnyddio ar gyfer chwarae badminton.

Canolfan Gymunedol Maesllyn

Lleoliad

Ffordd Maesllyn, Llanelli SA15 2UE

Cyfleusterau

  • Parcio ar y stryd
  • Cegin
  • Gwresyn cael ei gynnwysyn y tâlllogi
  • Nid ywoffer TG ar gael

Archebua Thaliadau Llogi

Cysylltwch â Sophia Hutchings (01554 779990)

Document Downloads