Canolfan Gymunedol Maesllyn

Yr adeilad hwn yn wreiddiol oedd hen gapel Siloh y Methodistiaid Calfinaidd a godwyd ar ddiwedd y 1870au, a orfodwyd i gau ei ddrysau yn y 1970au. Prynwyd y Capel ac eiddo’r Gofalwr cyfagos gan y Cyngor Tref ym mis Ebrill 1978. Cawsant eu trwsio a’u hadfer yn helaeth i’w trosi’n Ganolfan Gymunedol, gyda phrif neuadd yn ddigon mawr i’w defnyddio fel cwrt badminton.

Cafodd y cynllun adfer ei gydnabod gan Wobr Pwyllgor Tywysog Cymru am adfer adeiladau hanesyddol.

Mae'r Ganolfan wedi cael ei hailwampio'n sylweddol ymhellach i atgyweirio ffabrig yr adeilad (gan gynnwys to llechi newydd) ac i wella'r cyfleusterau sydd ar gael.

 

Am argaeledd Ystafell 1, cliciwch ar y ddolen isod:

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=fcqcqk2k57oken6gtatjuna5ds%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FLondon

 

Am argaeledd Ystafell 2, cliciwch ar y ddolen isod:

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=lspjag1r5m3c1j983bq099aiuo%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FLondon

 

Am argaeledd Ystafell 3, cliciwch ar y ddolen isod:

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=21ppqkahcsemop3n11lemglqc4%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FLondon

 

Am argaeledd Ystafell 4, cliciwch ar y ddolen isod:

https://calendar.google.com/calendar/ical/pf9tgfgh39dfm93q7eodlq5lh4%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

 

I archebu neu am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni ar:  01554 779990; neu e-bostiwch:  enquiries@llanellitowncouncil.gov.uk

 

 

 

Canolfan Gymunedol Maesllyn

Lleoliad

Ffordd Maesllyn, Llanelli SA15 2UE

Cyfleusterau

  • Parcio ar y stryd
  • Cegin
  • Gwresyn cael ei gynnwysyn y tâlllogi
  • Nid yw offer TG ar gael
  • 2 x Ystafell Canolfan Cymunedol
  • 2 x Ystafell Cyfweld
  • WIFI
  • Toiledau
  • Cegin

Archebua Thaliadau Llogi

Cysylltwch â Sophia Hutchings (01554 779990)

Document Downloads