Canolfan Gymunedol Glenalla a Canolfan Ddinesig Glenalla

Adeiladwyd Capel Methodistiaid Cymraeg Glenalla ym 1909, ac ychwanegwyd ysgoldy ym 1914. Gwelwyd lleihad yn y cynulleidfaoedd ar ôl yr Ail Ryfel Byd, a gwaethygu wnaeth y sefyllfa hyd nes bu rhaid cau'r Capel ym 1987. Yna prynwyd y Capel gan Gyngor y Dref , ac ym 1991 cwblhâwyd cynllun adnewyddu a chrewyd Neuadd Ddinesig ysblennydd sydd wedi cadw cymeriad hanfodol yr adeilad gwreiddiol. Mae'r cyn-ysgoldy cyfagos wedi ei drawsnewid i ganolfan gymunedol.

Lleoliad

Glenalla Road, Llanelli

Cyfleusterau

  • Parcio ar y stryd
  • Mynediad i gadair olwyn arochr yradeilad
  • Mae llwyfan yn yNeuaddDdinesig
  • Cegin
  • Gwresyn cael ei gynnwysyn y tâlllogi
  • Nid ywoffer TG ar gael

Archebua Thaliadau Llogi

Cysylltwch â Sophia Hutchings (01554 779990) 

Document Downloads