Canolfan Gymunedol Glenalla a Canolfan Ddinesig Glenalla

Adeiladwyd Capel Methodistiaid Cymraeg Glenalla ym 1909, ac ychwanegwyd ysgoldy ym 1914. Gwelwyd lleihad yn y cynulleidfaoedd ar ôl yr Ail Ryfel Byd, a gwaethygu wnaeth y sefyllfa hyd nes bu rhaid cau'r Capel ym 1987. Yna prynwyd y Capel gan Gyngor y Dref , ac ym 1991 cwblhâwyd cynllun adnewyddu a chrewyd Neuadd Ddinesig ysblennydd sydd wedi cadw cymeriad hanfodol yr adeilad gwreiddiol. Mae'r cyn-ysgoldy cyfagos wedi ei drawsnewid i ganolfan gymunedol.

Am argaeledd y Ganolfan Gymunedol cliciwch ar y Dolen isod:

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=2qe7sei3e1f3hkdut9ps8fipt4%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FLondon

Am argaeledd y Ganolfan Ddinesig cliciwch ar y Dolen isod:

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=2070kpoihsot8n32tgn4h52540%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FLondon

I archebu neu am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni ar:  01554 779990; neu e-bostiwch:  enquiries@llanellitowncouncil.gov.uk

Lleoliad

Glenalla Road, Llanelli

Cyfleusterau

  • Parcio ar y stryd
  • Mynediad i gadair olwyn arochr yradeilad
  • Mae llwyfan yn y NeuaddDdinesig
  • Cegin
  • Gwresyn cael ei gynnwysyn y tâlllogi
  • 2 x Ystafell Canolfan Cymunedol
  • WIFI
  • Toiledau
  • Cegin
  • Nid yw offer TG ar gael

Archebua Thaliadau Llogi

Cysylltwch â Sophia Hutchings (01554 779990) 

Document Downloads