Pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan

Mae Cyngor Tref Llanelli sy'n gweithio gyda Dolen Teifi ar Gynllun Peilot Trafnidiaeth Cymoedd y Gorllewin wedi gosod pwyntiau gwefru Cerbydau Trydan yn ddiweddar yng Nghanolfan Selwyn Samuel. Bydd y pwyntiau gwefru hyn hefyd ar gael i'r gymuned eu defnyddio am 75c y KWH, gan ddefnyddio'r ap pwyntiau gwefru.