Darpariaethau Diffibriliwr

Mae Cyngor Tref Llanelli yn cynnal nifer o ddiffibrilwyr achub bywyd mewn lleoliadau ar draws Llanelli fel a ganlyn:

Parc y Goron
Hen Ficerdy
Parc Howard
Parc Penyfan
Caeau Chwarae Penygaer
Canolfan Selwyn Samuel

Mae pob diffibriliwr yn cael ei wirio'n rheolaidd ac yn cael ei gofrestru ar Wefan 'The Circuit' y Gwasanaeth Ambiwlans.

Mae hyfforddiant Ymwybyddiaeth Diffibrilwyr yn cael ei drefnu yng Nghanolfannau Cymunedol Cynghorau Tref trwy Ambiwlans Sant Ioan.

Mae’r dyddiadau y cytunwyd arnynt fel a ganlyn:

Canolfan Gymunedol Paddock Street - Dydd Gwener 8 Medi, 5.30pm-7.30pm
Canolfan Gymunedol Glenalla - Dydd Gwener 22 Medi, 5.30pm-7.30pm
Canolfan Gymunedol Wesleaidd – Dydd Mawrth 10 Hydref, 5.30pm-7.30pm
Canolfan Gymunedol Llanerch - Dydd Mawrth 17eg Hydref, 4.30pm-6.30pm