CYFLEUSTER - CARETAKER / GLANHAU RHAN-AMSER

Mae Cyngor Tref Llanelli yn ceisio penodi gofalwr / glanhawr canolfan gymunedol addas. Am wybodaeth bellach neu i fynegi diddordeb, cysylltwch â ni ar 01554 774352.

Disgrifiad Swydd - Gofalwyr / Glanhawyr Canolfannau Cymunedol