Mae bwriad i drawsnewid ward Tyisha yn Llanelli fel rhan o brosiect adfywio cyffrous gwerth miliynau o bunnau.

Mae Cyngor Tref Llanelli yn partner yn y prosiect yma.

Trawsnewid Tyisha (llyw.cymru)